Kiinalainen lääketiede tieteellisten testien kohteena

Nykyään rupikonnan nahka ja kilpikonnan kuoret eivät todellakaan ole ratkaisu, jonka puoleen ihmiset kääntyvät länsimaissa, silloin kun he saavat kuulla sairastavansa syöpää. Kiinassa tämänkaltaisten perinteisten lääkkeiden osuus kasvoi kuitenkin viime vuonna lähes kolmanneksen, joka on tuplasti nopeammin kuin syöpälääkkeiden markkinoilla yleisesti. Näiden hoitomuotojen tehokkuutta ei ole todistettu, minkä vuoksi monet länsimaiset lääkärit, yksityiset lääketieteelliset instituutiot ja lääkealan yritykset ovat ryhtyneet toden teolla testaamaan, onko niissä lainkaan perää.

Kiinalainen lääketiede on vielä pitkälti sääntelemätöntä

Ensikättelyssä kuivatun tuhatjalkaisen (perinteinen kiinalainen syöpälääke) ja tavallisten syöpälääkkeiden välinen ero vaikuttaa valtavalta. Länsimaissa ollaan kuitenkin käytetty myös kiinalaista lääketiedettä jo pitkään. Yksi esimerkki tästä on akupunktio, joka oli jo 70-luvulla jossain määrin tunnettu hoitomuoto Pohjois-Amerikassa. Akupunktio huonostikaan hoidettuna ei aiheuta potilaalle merkittävää haittaa, loukkaantumista tai kuolemaa. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa joistain muista kiinalaisessa lääketieteessä käytetyistä hoitomuodoista, joista suurin osa on yhä täysin sääntelemättömiä ja tutkimattomia. Valitettavasti tämän mukana tulee myös monia surullisia kohtaloita, sillä vuonna 2013 tehdyn maksasairaustutkimuksen mukaan peräti 17 prosenttia tapauksista oli yrttihoitojen aiheuttamia. Monet kiinalaisessa lääketieteessä suosituista lääkkeistä saattavat sisältää lyijyä, arsenikkia ja muita haitallisia aineita. Uhanalaisten lajien hyödyntäminen lääkkeiden ainesosina on yleistä, ja myös elävistä eläimistä kerättävät aineet saattavat toisinaan olla hyvinkin julmin menetelmin toteutettuja.

Kiinalaisen lääketieteen tulee todistaa tieteelle pystyvänsä lunastamaan lupaukset

Kiinan hallitus pyrkiikin lähitulevaisuudessa asettamaan kiinalaisen lääketieteen hoitomuodot samanlaisten testien alle kuin missä tahansa muussa lääketieteessä käytetyt hoidot ja lääkkeet.

Vain siten kiinalainen lääketiede voi saavuttaa kansainvälistä uskottavuutta ja arvostusta. On elinarvoisen tärkeää, että kiinalaisen lääketieteen harjoittajat suosivat säännösteltyjä, tarkistettuja ja sataprosenttisesti turvallisia ainesosia ja ettei käyttöön otettaisi mitä tahansa aineita. Muutos ei tule olemaan helppo johtuen kiinalaisen lääketieteen pitkistä perinteistä, mutta mikäli siinä onnistutaan, voidaan kiinalaisen lääketieteen keinoin hoitaa jatkossakin monenlaisia vaivoja. Kiinalaisen lääketieteen suhteen ollaan osoitettu kasvavassa määrin kiinnostuneisuutta länsimaissa, mutta jotta se voisi todella lyödä itsensä läpi, täytyy muinaisiin kaavoihin kangistuneen lääketieteen todistaa tieteelle, että se todella pystyy lunastamaan lupauksensa.