Kiinalaisen lääketieteen toimivuutta tutkitaan ahkerasti

Vaikka kiinalaista lääketiedettä käytetään laajalti Kiinassa, ja yhä enenevässä määrin se on herättänyt mielenkiintoa myös länsimaissa, ovat perusteelliset todisteet sen tehokkuudesta rajalliset. Kiinalainen lääketiede on hankalasti tutkittavissa oleva ala, sillä sen hoitomuodot ovat usein monimutkaisia ja perustuvat usein ajatuksiin, jotka saattavat erota suurestikin modernista länsimaisesta lääketieteestä.

Tutkimuksissa selvitetään akupunktion ja yrttihoitojen tehokkuutta

Valtaosa kiinalaiseen lääketieteen kohdistuvista tutkimuksista on keskittynyt erityisiin tekniikoihin, kuten vaikkapa akupunktioon tai kiinalaisia yrttejä hyödyntäviin lääkkeisiin. Lukemattomissa tutkimuksissa on selvitetty kiinalaisen lääketieteen lähestymistapoja erilaisten sairauksien ja muiden vaivojen hoidossa. Nämä muinaiset hoitomuodot herättävät runsaasti kiinnostusta lääketieteessä, mutta osittain ne ovat todistusaineiston osalta vieläkin suuri kysymysmerkki.

On esimerkiksi selvitetty, että 41 kiinalaisen lääketieteen hoitomuotojen tehokkuutta mittaavaa systemaattista arviota kaikkiaan 70 arviosta eivät tarjonneet riittävästi todisteita hoitomuotojen tehokkuudesta. Tämä johtui siitä, ettei tarjolla ollut riittävästi todisteita hoitojen toimivuudesta. Muut 29 arviota, joista valtaosa koski kiinalaisten yrttien käyttöä hoidoissa sekä akupunktiota, osoittivat mahdollisia terveyshyötyjä, mutta niistäkään ei voitu vetää lopullisia johtopäätöksiä siksi, että tutkimusryhmä oli pieni, tai tutkimukset itsessään olivat laadultaan välttäviä.

Akupunktion tehokkuus ei ole vieläkään täysin varmaa

Muutamia vuosia sitten suoritetussa tutkimuksessa perehdyttiin akupunktion tehoon kivunlievennyksessä. Akupunktiohoitoja esimerkiksi selkä- ja niskakipuihin, reumaan ja kroonisiin päänsärkyihin saaneet potilaat saavuttivat parempia tuloksia kuin ne potilaat, jotka eivät saaneet minkäänlaisia akupunktiohoitoja. Samassa analyysissä tutkittiin kuitenkin potilaita sekä oikean akupunktion että simuloidun ja valehoitoa antavan akupunktion myötä siten, että vain osa potilaista sai asianmukaista akupunktiohoitoa ja osa tietämättään valehoitoa. Ero kivunlievityksessä oli näiden kahden hoidon välillä huomattavasti pienempi.

Tai chi on yleisesti terveellinen hoitomuoto

Tai chi on suosittu liikuntamuoto Kiinassa, ja usein sitä pidetään tärkeänä osana elämää myös kiinalaisessa lääketieteessä. Tai chi ei ole läheskään yhtä perusteellisesti tutkittu kuin akupunktio tai kiinalaiset yrttilääkehoidot, mutta viimeisimpien tutkimusten mukaan sen on todettu parantavan ihmisen tasapainoa esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien keskuudessa. Tai chi saattaa myös vähentää kipuja, joita reumapotilaat kokevat esimerkiksi polvissaan. Yleisesti ottaen tai chin voidaan sanoa parantavan sydänviasta kärsivien ihmisten elämänlaatua.